Rettssikkerhet

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra Virksomme Ord

 • «Vil du fred så sörg for rettferdighet»

  Deres Majestet, Deres Kongelige Høyheter, Mine damer og herrer I det testamente som Alfred Nobel ved sin död 10. desember 1896 etterlot seg innstiftet han fem Nobelpriser:

 • Vi skal bygge opp de knuste kontorene

  Deres Majesteter, kjære alle sammen, Både vi som arbeider i regjeringskvartalet og dere ungdommer som var på Utøya denne sommeren har demokratiske verdier som et grunnlag for viktige valg vi har tatt i livet. Vi valgte regjeringskvartalet som arbeidsplass.

  Fra SNL

 • rettssikkerhet

  Rettssikkerhet er sikkerhet for enkeltpersoner som er trygget gjennom rettsordenen. Rettssikkerhet står sentralt i enhver rettsstat..

 • Striden om fullmaktslovene

  Striden om fullmaktslovene viser til den politiske striden som oppsto i Norge i perioden etter 1945 om de mange forslagene til nye fullmaktslover som ble fremmet i Stortinget. Det vil si lover der Stortinget delegerer sin myndighet til regjering og forvaltning.Norge var i denne perioden i en gjenoppbyggingsfase etter den andre verdenskrig, og den offentlige forvaltningen var i sterk vekst.

  Fra wikipedia

 • Anders Behring Breivik

  Fjotolf Hansen (født Anders Behring Breivik; 13.

 • Rettssikkerhet

  Rettssikkerhet er en ideologisk karakteristikk som særlig brukes om garanterte begrensninger for statens maktutøvelse overfor sine egne borgere.

 • Rettsstat

  Rettsstat er en stat som kjennetegnes ved at forholdet mellom de øverste statsorganer er regulert gjennom rettsregler.

Mer om Rettssikkerhet fra Vox Publicas arkiv