Rettssikkerhet

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • rettssikkerhet

  Rettssikkerhet er sikkerhet for enkeltpersoner som er trygget gjennom rettsordenen. Rettssikkerhet står sentralt i enhver rettsstat..

 • Striden om fullmaktslovene

  Striden om fullmaktslovene viser til den politiske striden som oppsto i Norge i perioden etter 1945 om de mange forslagene til nye fullmaktslover som ble fremmet i Stortinget. Det vil si lover der Stortinget delegerer sin myndighet til regjering og forvaltning.Norge var i denne perioden i en gjenoppbyggingsfase etter andre verdenskrig, og den offentlige forvaltningen var i sterk vekst.

  Fra wikipedia

 • Rettssikkerhet

  Rettssikkerhet er en karakteristikk som særlig brukes om garanterte begrensninger for statens maktutøvelse overfor sine egne borgere.

 • Rettsstat

  Rettsstat er en stat som kjennetegnes ved at forholdet mellom de øverste statsorganer er regulert gjennom rettsregler.

 • USA

  USA, offisielt Sambandsstatene eller De forente stater, er en forbundsrepublikk i Nord-Amerika som består av 50 delstater, forbundsdistriktet District of Columbia (som også er hovedstad og er bedre kjent under navnet Washington, D.C.) og en rekke mindre territorier.

Mer om Rettssikkerhet fra Vox Publicas arkiv