Rettssikkerhet

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • rettssikkerhet

  Rettssikkerhet er sikkerhet for enkeltpersoner som er trygget gjennom rettsordenen. Rettssikkerhet står sentralt i enhver rettsstat..

 • Striden om fullmaktslovene

  Striden om fullmaktslovene viser til den politiske striden som oppsto i Norge i perioden etter 1945 om de mange forslagene til nye fullmaktslover som ble fremmet i Stortinget. Det vil si lover der Stortinget delegerer sin myndighet til regjering og forvaltning.Norge var i denne perioden i en gjenoppbyggingsfase etter andre verdenskrig, og den offentlige forvaltningen var i sterk vekst.

  Fra wikipedia

 • Monaco

  Fyrstedømmet Monaco er verdens nest minste stat målt i areal.

 • Rettssikkerhet

  Rettssikkerhet er en karakteristikk som særlig brukes om garanterte begrensninger for statens maktutøvelse overfor sine egne borgere.

 • Rettsstat

  Rettsstat er en stat som kjennetegnes ved at forholdet mellom de øverste statsorganer er regulert gjennom rettsregler.

Mer om Rettssikkerhet fra Vox Publicas arkiv