Rettssikkerhet

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra Virksomme Ord

 • «Vil du fred så sörg for rettferdighet»

  Deres Majestet, Deres Kongelige Høyheter, Mine damer og herrer I det testamente som Alfred Nobel ved sin död 10. desember 1896 etterlot seg innstiftet han fem Nobelpriser:

 • Vi skal bygge opp de knuste kontorene

  Deres Majesteter, kjære alle sammen, Både vi som arbeider i regjeringskvartalet og dere ungdommer som var på Utøya denne sommeren har demokratiske verdier som et grunnlag for viktige valg vi har tatt i livet. Vi valgte regjeringskvartalet som arbeidsplass.

  Fra SNL

 • rettssikkerhet

  Rettssikkerhet er sikkerhet for enkeltpersoner som er trygget gjennom rettsordenen. Rettssikkerhet står sentralt i enhver rettsstat. .

 • Striden om fullmaktslovene

  Striden om fullmaktslovene viser til den politiske striden som oppsto i Norge i perioden etter 1945 om de mange forslagene til nye fullmaktslover som ble fremmet i Stortinget. Det vil si lover der Stortinget delegerer sin myndighet til regjering og forvaltning. Norge var i denne perioden i en gjenoppbyggingsfase etter den andre verdenskrig, og den offentlige forvaltningen var i sterk vekst.

  Fra wikipedia

 • Monaco

  Fyrstedømmet Monaco (Munegu på monegaskisk) er verdens nest minste land målt i areal.

 • Rettssikkerhet

  Rettssikkerhet er en ideologisk karakteristikk som særlig brukes om garanterte begrensninger for statens maktutøvelse overfor sine egne borgere.

 • USA

  USA, offisielt Amerikas forente stater (engelsk: United States of America), De forente stater (engelsk: United States) eller Sambandsstatene, uegentlig Amerika, er en forbundsrepublikk i Nord-Amerika som består av 50 delstater, forbundsdistriktet District of Columbia (som også er hovedstad og er bedre kjent under navnet Washington, D.C.) og en rekke mindre territorier.

Mer om Rettssikkerhet fra Vox Publicas arkiv