Utdanning

Utdannelse eller utdanning refererer til spesifikke ferdigheter og kunnskaper, foruten å utøve «god dømmekraft» som oppnås via læring og mestring. wikipedia
TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • utdanning

  Utdanning, fellesbetegnelse for all læring av ferdigheter og kunnskaper. I dagligtale refererer utdanning i hovedsak til læring i grunnskole, videregående skole, høgskole og universitet. Utdanning er også ment å gi allmenndannelse, et minstemål av dannelse som blir sett på som noe som burde være felles for alle innbyggerne i et samfunn. Skole og utdanning i Norge er obligatorisk og gratis for barn og ungdom mellom 6 og 16 år, og all ungdom mellom 16 og 19 år har lovfestet rett til tre års videregående opplæring.

 • Skole og utdanning i Norge

  Utdanning er obligatorisk og gratis for barn og ungdom mellom 6 og 16 år. All ungdom mellom 16 og 19 år har lovfestet rett til tre års videregående opplæring. Historien til skole og utdanning i Norge finnes i artikkelen Norsk utdanningshistorie. .

  Fra wikipedia

 • Høyere utdannelse

  Høyere utdannelse er utdanning på universitets- eller høyskolenivå, det vil si utdanning som bygger på videregående opplæring eller tilsvarende erfaring.Statistisk sentralbyrå definerer å ha en høyere utdanning som å ha fullført minst minst to års heltidsstudion (120 studiepoeng) på universitets- eller høyskolenivå.

 • Utdannelse

  Utdannelse eller utdanning refererer til spesifikke ferdigheter og kunnskaper, foruten å utøve «god dømmekraft» som oppnås via læring og mestring.

 • Utdanning i Storbritannia

  Utdanning i Storbritannia er organisert separat for de fire britiske riksdelene England, Wales, Skottland og Nord-Irland.