Russland dømt

Den 18. januar ble Russland dømt i den europeiske menneskerettighetsdomstolen for bruk av tortur mot to tsjetjenere.

Tor­tur i avhør og fengsling uten dom er en kjent sak i Tsjet­sje­nia, men dette er første gang Rus­s­land er dømt. Rus­s­land ble dømt for brudd på artikkel 3 om tor­tur og artikkel 5 om fengsling uten dom i den europeiske men­neskerettighet­skon­ven­sjon.

Rus­siske mil­itære skal vilkårlig ha arrestert to tsjet­sjenske brø­dre i april 2000 og senere sys­tem­a­tisk mis­han­dlet og tor­tur­ert brø­drene i fengse­let Tsjernokozovo.

Mette Risa, Aften­postens kor­re­spon­dent i Mosk­va skriv­er: “Brø­drene ble lenket til en stol og slått, fikk elek­triske støt på forskjel­lige del­er av krop­pen, ble slått med flasker og forsøkt kvalt med tape og plastposer…”

Du kan lese mer om brø­drenes skjeb­ne i Aften­postens artikkel om sak­en.

TEMA

M

enneske
rettigh
eter

52 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen