Obamas kamp mot varslerne

Før pres­i­dent­val­get i 2007 erk­lærte daværende sen­a­tor Barack Oba­ma støtte til varslerne og et fort­satt sterkt varslervern i USA. Siden pres­i­dent­val­get har pres­i­dent Barack Oba­ma etter­fors­ket lekkas­jer og for­ful­gt varslere i et omfang ingen andre amerikanske pres­i­den­ter før ham har vært i nærheten av.