Nyhetsbrev fra Vox Publica: Over og ut for datalagringsdirektivet

Analyse av EU-domstolens knusende dom over datalagringsdirektivet. Andre temaer: Stort prosjekt om offentlighetens historie; journalistisk nyskaping fra Vox Publica.

Nye artik­ler
Skal skrive offent­lighetens historie
Mil­lion­støtte fra Fritt Ord til stort bokpros­jekt om norsk offent­lighets his­to­rie. Av Olav Anders Øvrebø

Dom­men over datalagringsdirektivet
EU-dom­stolen har talt, og kon­klusjo­nen er knusende: Direk­tivet om data­la­gring er ugyldig — og det har aldri vært gyldig. Av Hal­vard Hauke­land Fredriksen.

Beta Pub­li­ca
Jour­nal­is­tikk med lang holdbarhet
Lev­ende temasider et nytt skritt på veien mot en gen­uin net­tjour­nal­is­tikk. Av Olav Anders Øvrebø

API for Virk­somme ord: Pre­sen­ter poli­tiske taler på din måte
Vox Pub­lica pub­li­se­rer doku­men­ta­sjo­nen for Virk­somme ords API. Vi benyt­ter API-et i våre nye tema­si­der. Hva kan du bruke det til? Av Håvar Skaugen

Følg også Vox Pub­li­ca på Twit­ter og på Face­book.

Hilsen Vox Pub­li­ca-redak­sjo­nen.

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen