Ukens medienyheter: TV, Netflix og personvern

Schib­st­ed vil endre vedtek­tene for nytt sel­skap, en poten­siell for­len­gelse av FM-kons­esjonene får tver­rpoli­tisk støtte, TV-dis­trib­utørene tar nye grep for å konkur­rere med Net­flix og Face­book rammes av nok en per­son­vern­skan­dale. Dette er ukens medienyheter.