Ukens medienyheter: Digital vekst, mediestatus og debattdeltakelse

Nye tall fra Mediebedriftenes Lands­foren­ing vis­er at opplagstal­lene for norske avis­er stiger som følge av dig­i­tal vekst. Reg­jerin­gen inklud­er­er nå medi­ene som en del av sam­funnskri­tiske virk­somheter. Unge vis­er seg å delta lite i debat­ter på sosiale medi­er og kul­tur-Norge får utdelt økonomisk kom­pen­sasjon. Dette er noen av ukens medienyheter.