Ukens medienyheter: Avisene i krisetider og ny medieby

Nye tall vis­er at lokalavis­er ver­den over står over­for en stor krise på grunn av den store korona-situ­asjo­nen. I Norge har medieforsker Erik Wilberg under­søkt hvor­dan dette også påvirk­er norske avis­er. I Sta­vanger er det et ønske om å sam­le mediebedrifter til en egen medie­by. Dette er noen av ukens medienyheter.