FORFATTER

Pål Hivand
Pål Hivand

Ansvarlig for bloggen Ad:varsel i Vox Publica, der han skriver om varsling og ytringsfrihet. Hivand er kommunikasjonsrådgiver og skribent med bakgrunn som journalist og kulturarbeider.

http://www.hivand.no


35 bidrag
SISTE ARTIKLER Abonner på Pål Hivand

Digitale drittsekker

Vi kan ikke over­late net­tet til folk som bru­ker det til å ter­ro­ri­se­re, true og for­føl­ge sine med­men­nes­ker, skri­ver Pål Hivand av egen smer­te­lig erfa­ring.

 
 
til toppen