FORFATTER

Pål Hivand
Pål Hivand

Ansvarlig for bloggen Ad:varsel i Vox Publica, der han skriver om varsling og ytringsfrihet. Hivand er kommunikasjonsrådgiver og skribent med bakgrunn som journalist og kulturarbeider.

http://www.hivand.no


35 bidrag
SISTE ARTIKLER Abonner på Pål Hivand

Zola-prisen 2011 til lege Kjetil Karlsen

Zola-prisen 2011 ble 13. jan­u­ar i år tildelt fengsel­sle­gen Kjetil Karlsen for det motet han har utvist i kam­p­en for fangers ret­tigheter i norske fengsler. I 2005 varslet han om brudd på regelver­ket for bruk av iso­lat over­for fanger i Trom­sø fengsel.

 
 
til toppen