FORFATTER

Pål Hivand
Pål Hivand

Ansvarlig for bloggen Ad:varsel i Vox Publica, der han skriver om varsling og ytringsfrihet. Hivand er kommunikasjonsrådgiver og skribent med bakgrunn som journalist og kulturarbeider.

http://www.hivand.no


35 bidrag
SISTE ARTIKLER Abonner på Pål Hivand

Zola-prisen 2011 til lege Kjetil Karlsen

Zola-pri­sen 2011 ble 13. janu­ar i år til­delt feng­sels­le­gen Kje­til Karl­sen for det motet han har utvist i kam­pen for fan­gers ret­tig­he­ter i nors­ke fengs­ler. I 2005 vars­let han om brudd på regel­ver­ket for bruk av iso­lat over­for fan­ger i Tromsø feng­sel.

 
 
til toppen