• Kommentatorane sitt farvel til juryordninga Illustrasjon: Håvard Legreid
  • «Det er slutt for den vestlige middelklassen» Illustrasjon: Håvard Legreid
  • Taler Facebook og Google midt imot Illustrasjon: Håvard Legreid
  • Flyktningstraum og godheitstyranni Illustrasjon: Håvard Legreid
  • Transgressiv mediedesign – forsking på farlege teknologiar Illustrasjon: Håvard Legreid

Kamp om kommersialisme i NRK

I diskusjonen om hvordan NRK skal forholde seg til reklame- og betaltjenester står ofte idealistene og pragmatikerne steilt mot hverandre – men begge bør nå være lydhøre, skriver Yngvar Kjus.

 

La folket komme til orde i NRK

Mens avisenes nettdebatter har utviklet seg til å bli treningsarenaer for bred offentlig skriftlig deltakelse, eksisterer det svært få debattprogrammer på norsk radio og fjernsyn som setter den muntlige dialogen i høysetet. I den nye almennkringkastingsplakaten bør NRK få pålegg om å gjøre noe med dette, skriver Egil Skogseth.

 

NRKs beskjedne ambisjoner

En sammenlikning av den offentlige debatten om allmennkringkasting i Norge og Sverige viser at den svenske debatten både favner videre og er mer prinsipiell. Håkon Larsen oppfordrer den norske offentligheten til å stille høyere forventninger til NRKs virksomhet.

 
til toppen