Journalisten som teknologisk determinist

Jour­nal­is­ter har en instru­mentell tilnærm­ing til teknolo­gi. I sin enkleste form vis­er den seg ved at de teknolo­giene som ser ut til å styrke pro­fesjo­nen blir opp­fat­tet pos­i­tivt, mens de som ser ut til å svekke den blir opp­fat­tet negativt.