Nyhetsbrev fra Vox Publica: Dagbladet mot Schjenken

Analyse av Schjenken-saken, ytringsfriheten og medienes ansvar. Andre temaer: Tabloid-NRK; Llewyn Davis.

Nye artik­ler
Ytrings­fri­hetens krav til pressen
Schjenken-dom­men er et nyt­tig kor­rek­tiv for medi­ene. Av Ter­je Angelshaug.

Drap, vold og nrk.no
NRK gir stoff om ulykker og krim­i­nalitet høy pri­or­itet på nett. Hele 42 pros­ent av topp­sak­ene fall­er inn under en av disse to kat­e­goriene. Av Mag­nus Hoem Iversen.

Maj­dan hold­er koken og plan­leg­ger fremtiden
Ver­dens øyne er fes­tet på Krim, men i Kiev er Maj­dan fremde­les i full vigør og for­bered­er seg på sitt neste opp­drag: å spre folkestyret til resten av Ukraina. Av Iry­na Solomko.

Kri­tikkbloggen Peiling
Skygge­bok­seren Llewyn Davis
I Coen-brø­drenes nye film møter vi kunst­ne­ren som vel­dig sur mann. Av Stein Ove Lien.

Med­borg­er­pan­elet
70 pros­ent svarte på andre runde av Medborgerpanelet
Med­bor­ger­pa­ne­lets andre runde ble avslut­tet 31. mars, og 70 pro­sent av del­ta­kerne svarte. Av Hilmar Mjelde.

Følg også Vox Pub­li­ca på Twit­ter og på Face­book.

Hilsen Vox Pub­li­ca-redak­sjo­nen.

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen