Kritisk tillit til journalistikk

Vert du ofte irri­tert over ting du ser og høy­rer i media? Slik irri­ta­sjon kan nokon gon­ger vera vag og ret­nings­laus, and­re gon­ger er den uttrykk for aktiv mis­til­lit. Du bør kana­li­se­ra irri­ta­sjo­nen din i ei kon­struk­tiv ret­ning, og det­te essay­et syner fram ein muligheit.