Nyhetsbrev fra Vox Publica: Retten til å bli glemt

Bred analyse av Google-dommen. Få også med deg Lars Nyres essay om kritisk tillit til journalistikken.

Nye artik­ler
Google og EU: Ret­ten til å bli glemt mot ret­ten til å få vite
Vil du bli glemt av Google? EU-dom­stolens opp­sik­tsvekkende dom styrk­er per­son­ver­net, men etter­later mange ubesvarte spørsmål. Av Hal­vard Hauke­land Fredriksen.

Homo­fo­bi­ens rike hjelpere
I land sør for Sahara opplever homofile økende under­trykkelse. Homofiendtlige ideer spres aktivt av kris­tenkon­ser­v­a­tive amerikanske organ­isas­jon­er. Av Emma Gerritsen.

Putin­is­mens retorikk
Fryk­ten for Vesten og å tale om å ta tilbake det som er sitt — en analyse av Vladimir Putins tale om Krim-halvøya, Ukraina og Rus­s­land. Av Sjur Aaserud.

Kri­tisk tillit til journalistikk
Vert du ofte irritert over ting du ser og høyr­er i media? Slik irri­tasjon kan nokon gonger vera vag og ret­ningslaus, andre gonger er den uttrykk for aktiv mist­il­lit. Du bør kanalis­era irri­tasjo­nen din i ei kon­struk­tiv ret­ning, og dette essayet syn­er fram ein muligheit. Av Lars Nyre.

Poli­tisk PR
Byråkra­thets, bever­drap og sterke historier
Et utvalg av ny, poli­tisk reklame­film fra Sverige. Av Mag­nus Hoem Iversen.

Følg også Vox Pub­li­ca på Twit­ter og på Face­book.

Hilsen Vox Pub­li­ca-redak­sjo­nen.

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen