Nyhetsbrev fra Vox Publica: Karikaturens historie

Alltid provoserende – om Charlie Hebdos røtter og betydning i Frankrike. Les også om Ragnvald Blix, en av de fremste norske avistegnerne.

Nye artik­ler
Char­lie Hebdo: En fransk his­to­rie
Angre­pe­ne som ram­met avi­sen Char­lie Hebdo rys­tet hele Frank­ri­ke. Sjok­ket er blant annet knyt­tet til det­te ene­stå­en­de bladets his­to­rie. Av Simon Font­vie­il­le

Et vei­skil­le i kari­ka­tur­stri­den
Stri­den om kari­ka­tu­rer og islam-sati­re er en verdi­kon­flikt mel­lom into­le­ran­te fana­ti­ke­re og alle oss and­re som mål­bæ­rer libe­ra­le ver­di­er. De som utford­rer fun­da­men­ta­lis­te­ne må ikke bli stå­en­de ale­ne. Av Sylo Tara­ku

«Ret­ten til å bli glemt» – saken ingen snak­ker om
EUs «rett til å bli glemt» lever i bes­te vel­gå­en­de, og kan bli utvi­det til å gjel­de hele klo­den. I Nor­ge er debat­ten fra­væ­ren­de. Av Eirik Newth

Offent­lig­he­tens his­to­rie
Den far­le­ge kari­ka­tu­ren
Ein skarp penn, ein vit­tig strek og ein uredd redak­tør gjor­de Ragn­vald Blix til ein av våre frems­te avis- og kari­ka­tur­teik­na­rar gjen­nom tide­ne. Av Eirik Nymark Espe­rås

Beta Pub­li­ca
2014: Jak­ten på per­son­ver­net
Per­son­vern var en fel­les­nev­ner for man­ge av de mest les­te sake­ne i Vox Pub­lica i 2014. Av Olav A. Øvre­bø

Følg også Vox Pub­li­ca på Twit­ter og på Face­bo­ok.

Hil­sen Vox Pub­li­ca-redak­sjo­nen.

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen