Nyhetsbrev fra Vox Publica: Karikaturens historie

Alltid provoserende – om Charlie Hebdos røtter og betydning i Frankrike. Les også om Ragnvald Blix, en av de fremste norske avistegnerne.

Nye artik­ler
Char­lie Heb­do: En fran­sk historie
Angrepene som ram­met avisen Char­lie Heb­do rys­tet hele Frankrike. Sjokket er blant annet knyt­tet til dette enestående bladets his­to­rie. Av Simon Fontvieille

Et veiskille i karikaturstriden
Stri­den om karika­tur­er og islam-satire er en verdikon­flikt mel­lom intol­er­ante fanatikere og alle oss andre som mål­bær­er lib­erale verdier. De som utfor­dr­er fun­da­men­tal­is­tene må ikke bli stående alene. Av Sylo Taraku

“Ret­ten til å bli glemt” – sak­en ingen snakker om
EUs “rett til å bli glemt” lever i beste vel­gående, og kan bli utvidet til å gjelde hele klo­den. I Norge er debat­ten fraværende. Av Eirik Newth

Offent­lighetens historie
Den far­lege karikaturen
Ein skarp penn, ein vit­tig strek og ein ure­dd redak­tør gjorde Rag­n­vald Blix til ein av våre frem­ste avis- og karikaturteik­narar gjen­nom tidene. Av Eirik Nymark Esperås

Beta Pub­li­ca
2014: Jak­ten på personvernet
Per­son­vern var en fel­les­nev­ner for mange av de mest leste sak­ene i Vox Pub­lica i 2014. Av Olav A. Øvrebø

Følg også Vox Pub­li­ca på Twit­ter og på Face­book.

Hilsen Vox Pub­li­ca-redak­sjo­nen.

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen