Ukens medienyheter: Økonomi, pressestøtte og WikiLeaks

SV fores­lår ny press­es­tøt­te­ord­ning, robot­jour­nal­is­tikk ga Mitt­Media abon­nementsvekst, avisen The Bar­ents Observ­er blokkeres i Rus­s­land og spe­sialet­ter­forsker Robert Mueller avs­lør­er kon­takt mel­lom Trump-råd­giv­er Roger Stone og Wik­iLeaks i forbindelse med pres­i­dent­val­get. Dette er ukens medienyheter.

 

Nok er nok. En kamp om fremtiden.

I sin siste bok «The Age of Sur­veil­lance Cap­i­tal­ism. The Fight for a Human Future at the New Fron­tier of Pow­er» tolk­er Har­vard-pro­fes­soren Shoshana Zuboff den hem­melige arkitek­turen bak et nytt økonomisk par­a­digme som utviklet seg etter det store dig­i­tale skiftet. Nå advar­er hun om arkitek­turens svært anti-demokratiske indre logikk.