FORFATTER

Jens Elmelund Kjeldsen
Jens Elmelund Kjeldsen

Jens E. Kjeldsen er utdannet ved Institut for retorik ved Københavns Universitet. Han er professor i retorikk og visuell kommunikasjon ved Institutt for informasjons- og medievitenskap (UiB).

http://www.uib.no/personer/Jens.Kjeldsen


86 bidrag

Argumentasjon

Hvis du er inter­essert i argu­men­tasjon og argu­men­tasjons­forskn­ing bør du møte opp på Uni­ver­sitetet i Bergen klokken 12, tors­dag 16. april. Så kan du høre ver­dens kan­skje mest ledende argu­men­tasjons­forsker snakke om argu­men­tasjon, retorikk og dialektikk.

 

Det store VI og det lille VI

Det er neppe noen annen retorisk kraft som er sterkere enn kon­struk­sjo­nen av et felles VI og oppdelin­gen av men­nesker i oss-mot-dem. I den amerikanske val­gkam­p­en har demokratenes store inklud­erende vi har vært mer vel­lykket enn repub­likan­ernes lille eksklud­erende vi.

 
 
til toppen