FORFATTER

Nina Kvalheim
Nina Kvalheim

Stipendiat ved Institutt for informasjons- og medievitenskap, Universitetet i Bergen.

http://www.uib.no/personer/Nina.Kvalheim


56 bidrag

Mediestøttemilliardene

Hvert år bru­ker sta­ten fle­re mil­li­ar­der kro­ner på støt­te til medie­ne. Hvem er det som mot­tar dis­se pen­ge­ne, og hvor mye er det egent­lig snakk om?

 
 
til toppen