SISTE UNDER Aktuelt

255 artikler

Serbia vakler mot Vesten

Er Ser­bia på vei mot EU og Ves­ten, eller får ultra­na­sjo­na­lis­te­ne igjen over­ta­ket? Par­la­ments­val­get sist søn­dag gikk kor­rekt for seg, men ga ikke noe klart tegn på hvil­ken vei ser­ber­ne vil vel­ge.

 

Ytring.cn

Repor­te­re Uten Gren­ser offent­lig­gjor­de nylig en lis­te over 13 land orga­ni­sa­sjo­nen karak­te­ri­se­rer som inter­netts sorte hull. Kina er et av de sor­t­es­te. Det må nett­gi­gan­te­ne ta noe av skyl­da for.

 

Folkedebatten

TV-kana­ler sat­ser hardt på seer­del­ta­kel­se. Har fol­ket fått til­ba­ke den offent­li­ge debatt, eller er det­te bare en ny måte å kom­me på TV?

 
 
til toppen