SISTE UNDER Aktuelt

261 artikler

Litteratur og revolusjon

Midt i kao­set på Maj­dan-plas­sen i Kiev les­te for­fat­te­re poe­si for et lyd­hørt pub­li­kum. Hvor står ukrainsk lit­te­ra­tur to år etter? Et møte med den pro­fi­ler­te for­fat­te­ren Jurij Andruk­ho­vytsj.

 

– Du kan ikke være uavhengig journalist på Krim

Å bli væren­de hjem­me på Krim-halv­øya had­de vært det sam­me som å gi fra seg fri­he­ten sin, sier den ukrains­ke jour­na­lis­ten Valen­ty­na Samar. Nå job­ber pris­vin­ne­ren for å hind­re makt­mis­bruk og kor­rup­sjon på Krim og i Ukrai­na.

 
 
til toppen