SISTE UNDER Aktuelt

237 artikler

Folkedebatten

TV-kana­ler sat­ser hardt på seer­del­ta­kel­se. Har fol­ket fått til­ba­ke den offent­li­ge debatt, eller er det­te bare en ny måte å kom­me på TV?

 

Pressens talsmann nr. 1

Chr. A.R. Chris­ten­sen er ikke den mest kjen­te aktø­ren i norsk presse­his­to­rie. Men han er en av de aller vik­tigs­te, mener Mar­tin Eide, som har skre­vet bio­gra­fi om presse­ideo­lo­gen og motstandsmannen.

 
Side 24 av 24FØRSTE...5...222324
 
til toppen