SISTE UNDER Aktuelt

261 artikler

Ytring.cn

Repor­te­re Uten Gren­ser offent­lig­gjor­de nylig en lis­te over 13 land orga­ni­sa­sjo­nen karak­te­ri­se­rer som inter­netts sorte hull. Kina er et av de sor­t­es­te. Det må nett­gi­gan­te­ne ta noe av skyl­da for.

 

Folkedebatten

TV-kana­ler sat­ser hardt på seer­del­ta­kel­se. Har fol­ket fått til­ba­ke den offent­li­ge debatt, eller er det­te bare en ny måte å kom­me på TV?

 

Pressens talsmann nr. 1

Chr. A.R. Chris­ten­sen er ikke den mest kjen­te aktø­ren i norsk presse­his­to­rie. Men han er en av de aller vik­tigs­te, mener Mar­tin Eide, som har skre­vet bio­gra­fi om presse­ideo­lo­gen og mot­stands­man­nen.

 
 
til toppen