Teknologi

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra Digitalt Museum

 • Bilde: Norsk Folkemuseum

  Utstillingen "Hjemmets teknologi"

 • Bilde: Norsk Folkemuseum

  Elektrisk ovn i utstillingen "Hjemmets teknologi"

 • Bilde: Norsk Folkemuseum

  Elektrisk ovn i utstillingen "Hjemmets teknologi"

 • Bilde: Jærmuseet

  Dataassistert konstruksjon av plaggdeler og skjæretegninger i Grafisk teknologi-avdelingen: nærbilde av lesehodet på koordinatleseren

  Fra Virksomme Ord

 • Nyttårstale

  Ikvell, ved årsskiftet, er det en stor glede for meg å kunne bringe det norske folk en hilsen og takk for hva vi har fått oppleve sammen i det gamle året. Vi mennesker er jo så, at de fleste av oss stadig og alltid higer efter noe nytt, - noe bedre;

 • Revolusjon og datarevolusjon

  Det gleder meg å snakke til framtidas direktører, framtidas kontorslaver og framtidas arbeidsløse akademikere. Jeg skal snakke om kommunisme og datateknologi, og jeg vil påstå at disse to tinga har mer med hverandre å gjøre enn dere kanskje trur.

 • Teknikken av i morgen, mennesket av i dag

  For tre hundre år siden, allerede den gang, var Petter Dass bekymret over den nye tid, eller nye tidsånd, som trengte seg frem: Jo ældre Verden hun blivet af Aar Jo værre, jo slemmer' er Menneskins Kaar. Vi haver alt levet det beste.

  Fra SNL

 • teknologi

  Teknologi, læren om teknikker og de tilhørende materielle produkter innenfor et bestemt område. Teknologibegrepet kan ha en praktisk og en teoretisk betydning; fundamentalt i begge betydningene er kravet om at kunnskapen skal være formålsrasjonell, det vil si anvendelig eller samfunnsnyttig.Ordet og begrepet teknologi ble trolig tatt i bruk fra slutten av det 18.

 • programfaget teknologi og forskningslære

  Teknologi og forskningslære er et programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram. En skiller mellom teknologi og forskningslære 1 og 2, samt teknologi og forskningslære X. I teknologi og forskningslære 1 handler hovedområdet den unge ingeniøren om teknologi i en kreativ og praktisk sammenheng. Planlegging, bygging og utprøving av teknologiske produkter inngår.

  Fra wikipedia

 • Kyborg

  En kyborg (kybernetisk organisme) er en krysning mellom et levende vesen (for eksempel menneske) og en maskin.

 • Muliggjørende teknologier

  Muliggjørende teknologier er teknologier som viser seg å bli så gjennomgripende at de fører til store endringer i samfunnet.

 • Teknologi

  Teknologi er praktisk utførelse, anvendelse av og kunnskapen om redskaper, maskiner, teknikker, systemer eller metoder i håndverk eller industri i den hensikt å løse et problem eller utføre en særskilt funksjon.

  Fra Bibsys

 • Proceedings :

  — the First International Conference on Port and Ocean Engineering Under Arctic Conditions, the Technical University of Norway, Trondheim, Norway, Aug. 23-30, 1971

  Wetteland, S. StabellBruun, Per
 • Metodisk medvirkning? :

  — om medvirkningskulturer i IKT-konsulentselskaper

  Amdahl, Eva
 • Science and the rise of technology since 1800

  Russell, C. A.Goodman, D. C.
 • OMAE 2001

  — proceedings of the 20th International Conference on Offshore Mechanics and Arctic Engineering, June 3-8, 2001, Rio de Janeiro, Brazil

 • Management :

  — an advanced introduction

  Strannegård, LarsStyhre, Alexander