Teknologi

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra Virksomme Ord

 • Nyttårstale

  Ikvell, ved årsskiftet, er det en stor glede for meg å kunne bringe det norske folk en hilsen og takk for hva vi har fått oppleve sammen i det gamle året. Vi mennesker er jo så, at de fleste av oss stadig og alltid higer efter noe nytt, - noe bedre;

 • Revolusjon og datarevolusjon

  Det gleder meg å snakke til framtidas direktører, framtidas kontorslaver og framtidas arbeidsløse akademikere. Jeg skal snakke om kommunisme og datateknologi, og jeg vil påstå at disse to tinga har mer med hverandre å gjøre enn dere kanskje trur.

 • Teknikken av i morgen, mennesket av i dag

  For tre hundre år siden, allerede den gang, var Petter Dass bekymret over den nye tid, eller nye tidsånd, som trengte seg frem: Jo ældre Verden hun blivet af Aar Jo værre, jo slemmer' er Menneskins Kaar. Vi haver alt levet det beste.

  Fra SNL

 • teknologi

  Teknologi er læren om teknikker og de tilhørende materielle produkter innenfor et bestemt område. Teknologibegrepet kan ha en praktisk og en teoretisk betydning; fundamentalt i begge betydningene er kravet om at kunnskapen skal være formålsrasjonell, det vil si anvendelig eller samfunnsnyttig. Ordet og begrepet teknologi ble trolig tatt i bruk fra slutten av det 18.

 • typografiens epoker

  Den historiske utviklingen av typografi og typografisk skrift kan deles inn i epoker som er knyttet til teknologi, ideologi og samfunnsforhold – det vil si ideer om estetikk og form og de sosiale, kunnskapsmessige og tekniske forutsetningene for å omsette dem i visuelle budskap. .

  Fra wikipedia

 • Teknologi

  Teknologi er praktisk utførelse, anvendelse av og kunnskapen om redskaper, maskiner, teknikker, systemer eller metoder i håndverk eller industri i den hensikt å løse et problem eller utføre en særskilt funksjon.

 • Teknologi- og industrifag

  Teknologi- og industrifag (fork.

 • Teknologihistorie

  Teknologihistorie er historien om utviklingen av verktøy og teknikker, og er tilsvarende også historien om menneskeheten.