Teknologi

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra Virksomme Ord

 • Nyttårstale

  Ikvell, ved årsskiftet, er det en stor glede for meg å kunne bringe det norske folk en hilsen og takk for hva vi har fått oppleve sammen i det gamle året. Vi mennesker er jo så, at de fleste av oss stadig og alltid higer efter noe nytt, - noe bedre;

 • Revolusjon og datarevolusjon

  Det gleder meg å snakke til framtidas direktører, framtidas kontorslaver og framtidas arbeidsløse akademikere. Jeg skal snakke om kommunisme og datateknologi, og jeg vil påstå at disse to tinga har mer med hverandre å gjøre enn dere kanskje trur.

 • Teknikken av i morgen, mennesket av i dag

  For tre hundre år siden, allerede den gang, var Petter Dass bekymret over den nye tid, eller nye tidsånd, som trengte seg frem: Jo ældre Verden hun blivet af Aar Jo værre, jo slemmer' er Menneskins Kaar. Vi haver alt levet det beste.

  Fra SNL

 • teknologi

  Teknologi er læren om teknikker og de tilhørende materielle produkter innenfor et bestemt område. Teknologibegrepet kan ha en praktisk og en teoretisk betydning; fundamentalt i begge betydningene er kravet om at kunnskapen skal være formålsrasjonell, det vil si anvendelig eller samfunnsnyttig. Ordet og begrepet teknologi ble trolig tatt i bruk fra slutten av det 18.

 • typografiens epoker

  Den historiske utviklingen av typografi og typografisk skrift kan deles inn i epoker som er knyttet til teknologi, ideologi og samfunnsforhold – det vil si ideer om estetikk og form og de sosiale, kunnskapsmessige og tekniske forutsetningene for å omsette dem i visuelle budskap..

  Fra wikipedia

 • Haptisk teknologi

  Haptisk teknologi er en tilbakemeldingsteknologi basert på haptikk, læren om berøring og om kommunikasjon ved berøring (taktilitet) og kroppens bevegelse (kinestetikk), særlig hvordan man bruker hender og fingrer for å utforske omgivelsene, og om hvordan man bruker følesansen når man håndterer redskaper og objekter i omverdenen.

 • Teknologi

  Teknologi er praktisk utførelse, anvendelse av og kunnskapen om redskaper, maskiner, teknikker, systemer eller metoder i håndverk eller industri i den hensikt å løse et problem eller utføre en særskilt funksjon.

 • Teknologi- og industrifag

  Teknologi- og industrifag (fork.