Siste Blogginnlegg

// siste innlegg fra BLOGGER

Fra mørkerom til selfiestang

Fore­stil­lin­gen «Vår ære/vår makt» på Den Natio­na­le Sce­ne er en frem­kal­ling av Nor­dahl Grieg. Skre­vet av dra­ma­ti­ker Ceci­lie Løveid, regis­sør Tore Vagn Lid – og Grieg selv.

 

Et politisk perspektiv på David Bowie

På alle side­ne pres­sen har levert om David Bowie mang­ler et helt sen­tralt per­spek­tiv på man­nen og kuns­ten hans: Et kul­tur- og utdan­nings­po­li­tisk. Jeg skal kort prø­ve å pre­sen­te­re et slikt per­spek­tiv her, og vise hvor­for det er vik­tig.

 
Side 5 av 115FØRSTE...456...10...SISTE
 
til toppen