Det store VI og det lille VI

Det er neppe noen annen retorisk kraft som er sterkere enn kon­struk­sjo­nen av et felles VI og oppdelin­gen av men­nesker i oss-mot-dem. I den amerikanske val­gkam­p­en har demokratenes store inklud­erende vi har vært mer vel­lykket enn repub­likan­ernes lille eksklud­erende vi.