Argumentasjon

Hvis du er inter­essert i argu­men­tasjon og argu­men­tasjons­forskn­ing bør du møte opp på Uni­ver­sitetet i Bergen klokken 12, tors­dag 16. april. Så kan du høre ver­dens kan­skje mest ledende argu­men­tasjons­forsker snakke om argu­men­tasjon, retorikk og dialektikk.