Tabloid og homovennlig

VG og Se og Hørs popu­læ­r­jour­na­lis­tikk har vært et bed­re virke­mid­del i de homo­fi­les kamp for bed­re ret­tig­he­ter, enn den tra­di­sjo­nel­le, “seriø­se” pressen.