På tampen av Tampa

Så er repub­li­ka­ner­nes lands­møte over for den­ne gang og det er på tide med en opp­sum­me­ring: Hva gikk bra, hva gikk dår­lig – og gjor­de kon­ven­sjo­nen Mitt Rom­neys sjan­ser stør­re i kam­pen om Det Hvi­te Hus 6.november?