Nyhetsbrev uke 35

Sosiale medier i Iran, politisk reklamefilm og Mitt Romney.

Etter som­meren har det kom­met til flere nye artik­ler på Vox Pub­li­ca. Blant annet kan du lese om en blod­giverkam­pan­je i Iran organ­is­ert via sosiale medi­er, poli­tisk reklame­film, og om hvorvidt vi bør si farvel til nynorsken.

Også på våre blog­ger har det kom­met nye inn­legg. På retorikkbloggen skriv­er Trygve Svens­son om for­vent­ninger til Mitt Rom­neys tale på nom­i­nasjons­da­gen, mens Håvard Legreid ser på illus­trasjon­ers isce­ne­set­telse på Beta publica.

Vox Pub­li­ca opp­dater­er også jevn­lig sin lenke­sam­ling ”Aktuelle lenker”. Her kan man finne mye inter­es­sant om inter­nasjon­al og norsk utvikling på våre temafelt. Et par eksem­pler fra de siste dagene: fritanke.no skriv­er om at Norge fremde­les har en blas­femi­para­graf, mens nored.no melder om at et statlig utvalg vil ha et eget forskn­ingssen­ter for mediespørsmål.

For å lese artiklene: 

Blod­giverkam­pan­je for jord­skjelvofre vekker Irans sivilsamfunn
Et ønske om å hjelpe lands­menn i nød bland­et med sinne over myn­dighetenes svake innsats for jord­skjelvrammede har skapt ny opprørs­glød blant iranere – organ­is­ert via sosiale medi­er. Av Gil­da Seddighi.

De litt for­budte filmene
Kan poli­tisk tv-reklame bidra til et bedre demokrati? Det er på tide med ny debatt og ny reg­u­ler­ing av poli­tisk reklame­film i Norge. Av Mag­nus Hoem Iversen. 

Farvel til nynorsken
Berre per­son­lege avg­jerder kan gjera slutt på den unød­vendi­ge, skadelege og dyre norske tospråk­leghei­ta. Av Tore Nedrebø.

Retorikkbloggen:
Mitts muligheter
Tal­en der kan­di­dat­en mot­tar nom­i­nasjo­nen til pres­i­den­tkan­di­dat er vik­tig – hva kan vi vente oss av Rom­ney? Av Trygve Svensson.

Beta pub­li­ca:
De rene for­m­ers tomhet
I denne reflek­sjo­nen ser jeg på fire ulike illus­trasjon­ers innram­ming, lys og han­dlingsakser, skriv­er Håvard Legreid.

Følg også Vox Pub­li­ca på Twit­ter.

Eller gå inn på www.voxpublica.no

Hilsen Vox Publica-redaksjonen.

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen