Gjør det selv-kulturen

Hjul­pet av sosia­le medi­er kan hor­de­ne av unge og håpe­ful­le som duk­ker opp fra intet med ny musikk og video­er raskt bli hørt og sett — men å byg­ge en kar­rie­re er hardt arbeid.