Nyhetsbrev uke 6

Blant temaene: Slektsgranskning, bistandsdebatt, apps for Norge og politisk reklame.

Blant temaene: Slek­ts­granskn­ing, bis­tands­de­batt, apps for Norge og poli­tisk reklame.

Siden sist er Vox Pub­li­ca opp­datert med flere nye sak­er. Emma Ger­rit­sen skriv­er om hvor­dan doku­men­tarse­rien “Den gode vil­jen” har ført til ny debatt om norsk bis­tand. Ida Maria Dahr Nygaard forteller om sterkt økende inter­esse for å granske slek­t­shis­to­rie i kjøl­van­net av TV-pro­gram­met “Hvem tror du at du er”.

Føl­gende nye inn­legg kan du lese på våre blog­ger: Jens Elmelund Kjeld­sen vur­der­er i Retorikkbloggen ulike argu­menter for og imot poli­tisk fjern­syn­sreklame i Norge. På Fak­ta først skriv­er Olav Anders Øvre­bø blant annet om et Google-reg­nark som gjør glob­ale kli­ma­da­ta lett tilgjen­gelig og om konkur­ransen Apps4Norge som skal komme frem til de beste appene for mobile og web-baserte tjen­ester basert på offentlige data.

Hanne Ris­myhr skriv­er i et nytt inn­legg på bloggen Virk­somme ord om Camil­la Col­lett, som ble født for 200 år siden og ble en vik­tig inspi­rasjon­skilde for kvin­nebeveg­elsens første fase.

Nye artik­ler:

Hek­ta på slekta
TV-pro­gram om slek­ts­granskn­ing har ført til svim­lende økn­ing i besøk­stall for Dig­i­ta­larkivet. Av Ida Maria Dahr Nygaard.

Ny debatt om u‑hjelp
Kan bis­tand gjøre mer skade enn gagn? Regis­sør Lars Pet­ter Galle­foss forteller his­to­rien om norsk bis­tand i en ny doku­men­tarserie. Av Emma Gerritsen.

Retorikkbloggen:

Poli­tisk fjern­syn­sreklame i Norge
En skit­ten strøm av manip­ulerende per­so­n­an­grep eller en ny poli­tisk mulighet. Tre argu­menter imot poli­tisk fjern­syn­sreklame som ikke er så gode, som de ser ut til å være. Av  Jens Elmelund Kjeldsen.

Fak­ta først:

Sta­tus for vin­d­kraft i Norge
Opp­daterte data om vin­d­kraft – utbyg­ging, kons­esjon­er, plasser­ing. Av Olav Anders Øvrebø.

Kli­ma­da­ta: Et supert regneark
Glob­ale kli­ma­da­ta hånd­plukket og lett tilgjen­gelig – bare å forsyne seg. Av Olav Anders Øvrebø.

Ingen apps uten data
Kan konkur­ransen Apps4Norge utløse et skred av data fra det offentlige? Av Olav Anders Øvrebø.

Virk­somme ord:
Det var aarhun­dred­ers taushet hun brøt
I går var det nøyak­tig 200 år siden Camil­la Col­lett ble født, og med det også 200 år siden vin­duet ble satt på gløtt for kvin­nekam­p­en her i Norge. Av Hanne Rismyhr.

Følg også Vox Pub­li­ca på Twit­ter.

Eller gå inn på www.voxpublica.no

Hilsen Vox Publica-redaksjonen

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen