Politisk løgndetektor

Daniel Rees i nettst­edet Hold­er de ord har fått en gul­lka­n­tet reklameav­tale for å sjekke om poli­tik­erne hold­er det de lover. Han vil ikke gå med på at de gir et foren­klet bilde av politikken.

 

Uriktig publisering

Meld­ing fra redak­sjo­nen: På grunn av en intern mis­forståelse ble en artikkel pub­lis­ert her før det redak­sjonelle arbei­det med den var avs­lut­tet. Vi beklager dette!