Nyhetsbrev fra Vox Publica: Barbarer på Tinget

Bondestortingene på 1830-tallet satte det på spissen: Hvem er skikket til å delta i demokratiet, hvem skal lede? Andre saker: NRK trenger ny digital visjon; KrF-velgere på vandring.

Nye artik­ler
Infor­masjon­skom­petanse til folket!
Evne til kri­tisk vur­der­ing av infor­masjon blir mer og mer nød­vendig – for alle. Av Helene N. Andreassen, Lars Figen­schou, Mar­i­ann Løkse og Torstein Låg.

En ny dig­i­tal visjon for NRK
Vi bør ta et steg tilbake og tenke ut en ny visjon for hva NRK skal gjøre på dig­i­tale plat­tformer. Av Kris­t­ian Meisingset

Over­sik­ts­side: Debat­ten om NRKs rolle i et dig­i­talt mediesamfunn
Rap­porter, debat­tinn­legg og nyheter sam­let på ett sted. Av Vox Publica-redaksjonen

Offent­lighetens historie
“En invasjon av barbarer”
I opp­sty­ret rundt bonde­stor­tin­gene i 1833 og 1836 ble det virv­let opp en hel del spørs­mål av betyd­ning for for­stå­el­sen av tidens poli­tiske kul­tur. Hvem var skik­ket til å delta, hvem til å lede? Av Anders Johansen

Med­borg­er­pan­elet
KrFs vel­gere i drift
Vel­gerne til Kris­te­lig Folke­parti opp­fat­ter nå par­tiet å være nær­mere Arbei­der­par­tiet enn Høyre. Av Svei­n­ung Arnesen

Fak­ta først
Finn arter, finn tein­er, finn øl: Vin­nerne av #hack4no
Et spill for å regist­rere arter, en app for å bli kvitt spø­kel­ses­tei­ner og et inter­ak­tivt ølka­rt vant #hack4no 2015. Av Svei­n­ung Engeland

Data­base­høst­ing og slitte skosåler
Jour­na­lis­tik­ken må bli like grense­over­skri­dende som øko­no­mien og poli­tikken. Av Olav Anders Øvrebø

Følg også Vox Pub­li­ca på Twit­ter og på Face­book.

Hilsen Vox Pub­li­ca-redak­sjo­nen.

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen