FORFATTER

Sveinung Arnesen
Sveinung Arnesen

Seniorforsker ved UNI Research Rokkansenteret og Førsteamanuensis II ved Institutt for sammenliknende politikk, Universitetet i Bergen. Tilknyttet Norsk medborgerpanel.

http://sveinungarnesen.com


43 bidrag

Det er bare et spill

Å gjø­re en inn­sats for demo­kra­ti­et har fått en ny mening med book­ma­ker­nes inn­tre­den i valg­kam­pen. Men kan book­ma­ker­nes odds på val­get bru­kes til noe annet enn under­hold­ning?

 
 
til toppen