FORFATTER

Sveinung Arnesen
Sveinung Arnesen

Seniorforsker ved UNI Research Rokkansenteret og Førsteamanuensis II ved Institutt for sammenliknende politikk, Universitetet i Bergen. Tilknyttet Norsk medborgerpanel.

http://sveinungarnesen.com


43 bidrag

Obama vinn presidentvalet 2012 (II)

Det and­re argu­men­tet for at Oba­ma vinn gjen­val i 2012 er kort for­talt at han er den sit­tan­de pre­si­den­ten. His­to­risk har Demo­kra­ta­ne fått nes­ten 10 pro­sent­po­eng flei­re røys­ter når dei sit med pre­si­den­ten enn når Repub­li­ka­na­ra­ne gjer det.

 

Borgerlig ekteskap for KrF

Om KrF, Høy­re og Frp sam­ler seg og dan­ner fel­les front mot dagens rødgrøn­ne regje­ring, vil de kun­ne ha sto­re sjan­ser for å kap­re regje­rings­mak­ten i 2013. Den poli­tis­ke vekt­stan­gen nær­mer seg like­vekt.

 
 
til toppen