FORFATTER

Sveinung Arnesen
Sveinung Arnesen

Samfunnsforsker ved NORCE - Norwegian Research Centre, og Førsteamanuensis II ved Institutt for sammenliknende politikk, Universitetet i Bergen. Tilknyttet Norsk medborgerpanel.

http://sveinungarnesen.com


45 bidrag

Obama vinn presidentvalet 2012 (II)

Det andre argu­mentet for at Oba­ma vinn gjen­val i 2012 er kort for­t­alt at han er den sit­tande pres­i­den­ten. His­torisk har Demokratane fått nesten 10 pros­ent­po­eng fleire røys­ter når dei sit med pres­i­den­ten enn når Repub­lika­narane gjer det.

 
 
til toppen