FORFATTER

Torgeir Uberg Nærland
Torgeir Uberg Nærland

Postdoktor ved Institutt for informasjons- og medievitenskap, Universitetet i Bergen.

http://www.uib.no/personer/Torgeir.Uberg.Nærland


24 bidrag

Viktig kunnskapsfellesskap

Selve del­ta­kel­sen i fel­les­ska­pet Wiki­pe­dia er kan­skje like vik­tig som kunn­ska­pen som pre­sen­te­res, mener første­ama­nu­en­sis i medie­vi­ten­skap Jens Elme­lund Kjeld­sen.

 

– Lite viktig for egen formidling

Når det gjel­der for­mid­ling, er det vik­ti­ge­re for meg å del­ta i den fort­lø­pen­de sam­funns­de­bat­ten i aviser og tids­skrif­ter enn å bidra til Wiki­pe­dia, sier filo­sof Lars Fr. H. Svend­sen.

 
 
til toppen