SISTE UNDER Analyse

320 artikler

Massemediers dekning av terror

Hvor­dan skal medi­ene dekke ter­rorhan­dlinger og ‑trusler? Forskn­ing tyder på at omfat­tende mediedekn­ing øker ter­ror­fryk­ten i befolknin­gen – og kan øke faren for at poten­sielle ter­ror­is­ter utfør­er nye terrorhandlinger.

 
 
til toppen