SISTE UNDER Analyse

320 artikler

Publikums opplevelse av sakte-TV

NRK sine sak­te-TV-pro­gram­mer har fått høye seer­tall og skapt et stort enga­sje­ment hos seer­ne. Men hvor­for vel­ger pub­li­kum å se på tog­rei­ser, salme­sang og ved­bren­ning minutt for minutt, og hvil­ke opp­le­vel­ser gir det dem?

 
 
til toppen