SISTE UNDER Analyse

320 artikler

Kritisk tillit til journalistikk

Vert du ofte irri­tert over ting du ser og høy­rer i media? Slik irri­ta­sjon kan nokon gon­ger vera vag og ret­nings­laus, and­re gon­ger er den uttrykk for aktiv mis­til­lit. Du bør kana­li­se­ra irri­ta­sjo­nen din i ei kon­struk­tiv ret­ning, og det­te essay­et syner fram ein mulig­heit.

 

Blant pirater

De vil­le opp­da­te­re demo­kra­ti­et for inter­nett­al­de­ren. En for­tel­ling fra inn­si­den om det tys­ke Pirat­par­ti­ets utro­li­ge opp­gang og dype fall.

 
 
til toppen