SISTE UNDER Analyse

320 artikler

Kritisk tillit til journalistikk

Vert du ofte irritert over ting du ser og høyr­er i media? Slik irri­tasjon kan nokon gonger vera vag og ret­ningslaus, andre gonger er den uttrykk for aktiv mist­il­lit. Du bør kanalis­era irri­tasjo­nen din i ei kon­struk­tiv ret­ning, og dette essayet syn­er fram ein muligheit.

 

Blant pirater

De ville opp­datere demokrati­et for inter­net­talderen. En fortelling fra innsi­d­en om det tyske Pirat­par­ti­ets utrolige opp­gang og dype fall.

 
 
til toppen