• Omstridte murvegger Illustrasjon: Håvard Legreid
  • Et nytt kapittel i den uendelige krigen mot terrorismen Illustrasjon: Håvard Legreid
  • Fascismens nye drakt Illustrasjon: Håvard Legreid
  • Unntakstilstanden – demokratiets problematiske terrorforsvar Illustrasjon: Håvard Legreid
  • Kautokeino-opprøret og fornorsking i nord Illustrasjon: Håvard Legreid

Svekka europeisk vern for rasistiske og hatefulle ytringar

I avvisinga av ein klage frå komikaren Dieudonné M'Bala M'Bala held Den europeiske menneskerettsdomstolen fast på at fornektingar av Holocaust ikkje er verna av ytringsfridommen i EMK artikkel 10. Avgjerda inneber også i realiteten ei svekking av det folkerettslege vernet til rasistiske og hatefulle ytringar.

 

Fascismens nye drakt

Identitarismen har eit ungdommeleg og akademisk preg, og freistar å gje nye svar på modernitetens problem. Men røtene ligg hjå fascismen.

 
Side 1 av 49123...5...SISTE
til toppen