Essayføljetong 7:9 — Fryktregelen

Fryktregelen seier at det mest ansvarlege er å rekne med at det vil gå galt i framtida. Vi kjem heilt sikkert til å øydelegge livsvilkåra for menneska og livet i naturen viss ikkje vi skremmer oss sjølve til å gjere radikale endringar, seier Hans Jonas.

 

Essayføljetong 6:9 — Framskritt er opium for folket

Vi likar vår høgteknologiske kvardag og synest den gjev oss mange goder. Vi kan kommunisere effektivt, reise komfortabelt og underhalde oss med allverdas mat og drikke, forteljingar og opplevingar. Kvifor skulle vi vel endre på dette? Vi burde heller ynskje at alle menneske fekk ta del i desse godene. Men så enkelt slepp vi ikkje unna i Hans Jonas sitt moralske univers.

 

Ukens medienyheter: Kroppsfokusert reklame, boikotting og TV-titting

Barn og unge møter på mye kroppsfokusert reklame, viser en ny studie gjort av Medietilsynet. I 24 timer boikottet ulike kjendiser Facebook og Instagram i en protest mot hatytringer og falsk informasjon. Når koronasituasjonen sto på i Norge i perioden mars-juni, så unge mye mer på direktesendt fjernsyn enn ellers, viser en studie gjort av Kantar. Dette er noen av ukens medienyheter.

 

Essayføljetong 5:9 — Vår farlege skaparkraft

"Menneskets kapasitet er vår skjebne", seier Hans Jonas (s. 129). Vår kunnskapstørst og evne til å skape nye ting vert stadig farlegare for naturmiljøet og menneskas vilkår i framtida. Homo Faber - det skapande mennesket - har tatt over for Homo Sapiens, og dette vil verte vår undergang, seier Hans Jonas med karakteristisk alvor.

 

Den utskjelte debatten

Sosiale medier er en mye utskjelt debattarena. Innvandringsdebatten foregår ofte i form av utskjelling. Men hvor ille er egentlig innvandringsdebatten i sosiale medier? I doktoravhandlingen min ser jeg på hvordan debatten om den syriske flyktningkrisen utspilte seg i kommentarfeltene på skandinaviske avisers Facebook-sider. I de tre skandinaviske landene, som ellers er så like og har så tette bånd, har innvandringssaken blitt håndtert ulikt. Dette gjenspeiles både i de tre nabolandenes innvandrings- og integrasjonspolitikk og i den offentlige samtalen. I de nyhets-genererte sosiale medier debattene om flyktningkrisen tegner imidlertid et annet bilde seg. I dette bildet er det likhetene på tvers av landegrensene som dominerer. Debattene i alle tre land preges av fremvisning, snarere enn utveksling av meninger. Snarere enn argumentasjon og meningsbrytning domineres utvekslingene av subjektive uttrykk, stillingskrig og fiendtlige angrep.

 

Ukens medienyheter: Metoo, Hviterussland og politisk reklame

Dekningen av #Metoo i Sverige får kritikk. Journalister som jobber for utenlandske medier har mistet akkrediteringen sin i Hviterussland for å avgrense pressedekningen av protestene. Facebook stanser alle nye politiske reklamer den siste uken før presidentvalget i USA. Dette er noen av ukens medienyheter.

 
til toppen