Alt om den åpne NRK-høringen

Her finner du en oversikt over alle artikler og innlegg i Vox Publicas åpne netthøring om NRKs framtid.

Vox Pub­li­cas åpne net­thøring om NRK tar for seg forslaget til all­mennkringkast­ingsplakat spe­sielt og utfor­drin­gene det dig­i­talis­erte mediesam­fun­net stiller NRK over­for generelt. Her finner du en over­sikt over alle artik­lene knyt­tet til netthøringen.

Opp­sum­merin­gen


All­mennkringkast­ingsplakat­en og lesernes kommentarer:


Nyhetsartikler

Debat­tar­tik­ler

Høring­sut­talelser til Kulturdepartementet
Se liste over alle uttalelser på www.regjeringen.no. Under er uttalelsene som i til­legg er pub­lis­ert i Vox Publica:

Debatt med NRK-ledelsen

2 KOMMENTARER

  1. […] Les gjerne min artikkel i Vox Pub­li­ca. Artikke­len er ein del av deira åpne net­thøring om NRK si framtid, eit fabelak­tig tiltak. […]

til toppen