Ytring.cn

Repor­te­re Uten Gren­ser offent­lig­gjor­de nylig en lis­te over 13 land orga­ni­sa­sjo­nen karak­te­ri­se­rer som inter­netts sorte hull. Kina er et av de sor­t­es­te. Det må nett­gi­gan­te­ne ta noe av skyl­da for.

 

Kritisk for politiske fanger i Burma

Siden 1988 har over hund­re poli­tis­ke fan­ger blitt drept i bur­me­sis­ke fengs­ler. De sis­te åre­ne har dis­se tal­le­ne økt dras­tisk. I desem­ber 2005 fikk ikke Røde Kors len­ger besø­ke bur­me­sis­ke fengs­ler for å leve­re nød­ven­di­ge medi­si­ner.