Landet der ytringsfriheten svinner

Løs­la­telsen av Seyed Kam­bakhsh til tross, de som forsvar­er ytrings­fri­heten i Afghanistan arbei­der i mot­bakke. Hen­synet til poli­tiske allianser — og til diverse tolkninger av islam — veier tyn­gre enn lovens bokstav.