Hvem snakker om klima?

Kli­maen­drin­gene er glob­ale, jour­nal­is­tikken om dem fort­satt lokal — men en ny ver­den­sor­den med nye ledere og “syn­dere” kan skimtes i deknin­gen, vis­er en studie av to klima-toppmøter.