Når fagbevegelsen svikter egne varslere

Organ­isas­jon­sar­bei­der Jar­le Kir­keteig i Felles­for­bun­det er sagt opp fra still­in­gen i lokalavdelin­gen etter at han sa ifra om lang­varig trakasser­ing på jobben. Hans skjeb­ne skal nå avgjøres gjen­nom voter­ing i årsmøtet. Er dette fag­beveg­elsen verdig?