«Dere var forandringen»

Da er de sto­re ame­ri­kans­ke par­ti­enes lands­mø­ter fer­dig. Demo­kra­te­ne var bed­re koor­di­nert enn Repub­li­ka­ner­ne, men Repub­li­ka­ner­ne klar­te like­vel å stil­le spørs­må­let som fikk mot­par­ten på defen­si­ven: Hvor­for har folk ikke fått det bed­re siden 2008?