Nyhetsbrev fra Vox Publica: Hvordan kommunisere sikkert?

En guide til bedre person- og kildevern på nett. Andre temaer: Egypts antidemokratiske kultur; besværlige retorikkeksperter.

Nye artik­ler
Jak­ten på sikker kom­mu­nikasjon. En guide til deg som ikke vil skyte opp din egen satel­litt. Av Ole-Har­ald Nafstad.

Egypt: Kul­turen er kilden til alle prob­lemene. Den nye grunnloven i Egypt fram­stilles som et steg mot et mer demokratisk sam­funn. Men den kon­ser­v­a­tive kul­turen og reli­gio­nens rolle hin­dr­er framvek­sten av en demokratisk kul­tur, sier blog­geren Kareem Amer. Av Elise Kruse.

Kri­tikkbloggen Peiling
Iran: Den net­tbaserte mot­standens kun­st­ner­iske uttrykk. En utstill­ing av nettplakater fra den iranske oppo­sisjons­beveg­elsen virvler opp mange spørsmål. Av Gil­da Seddighi.

Retorikkbloggen
Retorikkekspert­er til besvær. Bruken av ekspert­er i norske medi­er er sti­gende. Der er bruken av retorikkekspert­er også. Av Jens E. Kjeld­sen og Jonas Bakken.

Med­borg­er­pan­elet
Sleppe­fest for første runde av Med­borg­er­pan­elet. Dataene fra Med­borg­er­pan­elets første runde legges fram i dag. Vi blog­ger fra møtet. Av Svei­n­ung Arnesen.

Fak­ta først
Vin­d­strømmene i san­ntid. En fan­tastisk inter­ak­tiv datavi­su­alis­er­ing: Glob­ale vin­d­strøm­mer i nær san­ntid. Av Olav Anders Øvrebø.

Følg også Vox Pub­li­ca på Twit­ter og på Face­book.

Hilsen Vox Pub­li­ca-redak­sjo­nen.

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen