FORFATTER

medienorge

Nyhetene er valgt ut og omtalt av informasjonstjenesten medienorge, som dokumenterer medieutviklingen i Norge. medienorge holder til ved Institutt for informasjons- og medievitenskap, Universitetet i Bergen.

http://medienorge.uib.no/


73 bidrag
SISTE ARTIKLER Abonner på medienorge

Ukens medienyheter: Mediestøtte, mangfold og eierskap

Reg­jer­ings­forslag om Posten fryk­tes å svekke medie­mang­fold­et, Schib­st­ed deles i to, Googles sen­sur­erende søke­mo­tor i Kina skaper intern splid, TVNorge men­er TV 2 ikke er berettiget til statsstøtte og britiske under­søkelser vis­er at Net­flix-tilbudet i Norge rel­a­tivt sett er dårlig. Dette er ukens medienyheter. 

 
 
til toppen