FORFATTER

Sveinung Arnesen
Sveinung Arnesen

Postdoktor ved Institutt for sammenliknende politikk, Universitetet i Bergen. Tilknyttet Norsk medborgerpanel. Følg meg på Twitter: @sveinungarnesen

http://www.uib.no/personer/Sveinung.Arnesen


42 bidrag

Hva er Norsk medborgerpanel?

25 000 nord­menn får i dis­se dager brev i pos­ten om å del­ta i Med­bor­ger­pa­ne­let. Men hva går det­te egent­lig ut på? I den­ne førs­te pos­ten på Med­bor­ger­pa­ne­lets egen blogg her på Vox Pub­li­ca inter­vju­er vi pane­lets ini­tia­tiv­ta­ker, Eli­sa­beth Ivar­sfla­ten.

 

Obama vinn presidentvalet 2012 (II)

Det and­re argu­men­tet for at Oba­ma vinn gjen­val i 2012 er kort for­talt at han er den sit­tan­de pre­si­den­ten. His­to­risk har Demo­kra­ta­ne fått nes­ten 10 pro­sent­po­eng flei­re røys­ter når dei sit med pre­si­den­ten enn når Repub­li­ka­na­ra­ne gjer det.

 
Side 2 av 5123...5...SISTE
 
til toppen